Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16974
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17875
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15632
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :6.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Βάσεις 15 ετιας)