Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16965
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17875
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :15632
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :6.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Βάσεις 16 ετιας)