Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18941
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19225
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18529
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :1.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :2.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) (Βάσεις 16 ετιας)