Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18965
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19225
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18529
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :1.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) (Βάσεις 15 ετιας)