Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2014 για τη σχολή:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
Μέσος Ορος 3 ετίας : 18811
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :18915
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :0.6%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :1.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (Βάσεις 3 ετιας)