Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
Μέσος Ορος 4 ετίας : 18638
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :18915
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :0.6%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :1.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (Βάσεις 4 ετιας)