Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 19210
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19436
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18915
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :0.9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :1.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 15 ετιας)