Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 16 ετίας : 19039
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19431
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18490
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :1.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :2.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 16 ετιας)