Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18896
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19299
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18524
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 15 ετιας)