Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18842
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19299
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18032
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :2.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 16 ετιας)