Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18962
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19336
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18542
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :2.2%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :1.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 16 ετιας)