Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18990
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19336
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18632
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :2.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :1.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Βάσεις 15 ετιας)