Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18111
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18494
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :17597
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :4.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) (Βάσεις 15 ετιας)