Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14241
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15674
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :9100
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :55.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :35.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ (Βάσεις 15 ετιας)