Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14231
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15674
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :9100
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :55.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :35.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ (Βάσεις 16 ετιας)