Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15853
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17206
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :15086
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ (Βάσεις 16 ετιας)