Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15078
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16496
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13081
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :13.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :16.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Βάσεις 15 ετιας)