Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15045
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16496
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :13081
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :13.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :16.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Βάσεις 16 ετιας)