Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18919
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19257
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18416
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :2.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :2.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Βάσεις 16 ετιας)