Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18930
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19455
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :17568
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :4.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Βάσεις 16 ετιας)