Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18953
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19455
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :17568
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :4.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Βάσεις 15 ετιας)