Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μέσος Ορος 14 ετίας : 19066
Η μέγιστη Βάση 14 ετίας :19386
Η ελάχιστη Βάση 14 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :2.6%
Η μέγιστη % μείωση 14 ετίας :3.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Βάσεις 14 ετιας)