Γραφική παράσταση των βάσεων 2013 - 2018 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 11797
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :12375
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :10732
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :8.8%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :4.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 6 ετιας)