Γραφική παράσταση των βάσεων 2013 - 2018 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 11851
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :12437
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :10590
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :10.3%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :0.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 6 ετιας)