Γραφική παράσταση των βάσεων 2013 - 2019 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 11787
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :12437
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :10590
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :10.3%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :8.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 7 ετιας)