Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2001 - 2018 για τη σχολή:
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 275
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 17 ετίας :365
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 17 ετίας :205
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :9.8%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :26%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Εισακτεόι 17 ετιας)