Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2020 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 8 ετίας : 164
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 8 ετίας :175
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 8 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 8 ετίας :16.7%
Η μέγιστη % μείωση 8 ετίας :8.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Εισακτεόι 8 ετιας)