Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2001 - 2019 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 246
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 17 ετίας :325
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 17 ετίας :200
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :13.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Εισακτεόι 17 ετιας)