Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2020 για τη σχολή:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 8 ετίας : 304
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 8 ετίας :354
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 8 ετίας :270
Η μέγιστη % αύξηση 8 ετίας :15.3%
Η μέγιστη % μείωση 8 ετίας :0%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Εισακτεόι 8 ετιας)