Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2019 για τη σχολή:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 297
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 7 ετίας :354
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 7 ετίας :270
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :15.3%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :0%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Εισακτεόι 7 ετιας)