Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2019 για τη σχολή:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 261
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 7 ετίας :299
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 7 ετίας :240
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :15%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :5.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Εισακτεόι 7 ετιας)