Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2019 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 155
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 7 ετίας :175
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 7 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :14.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Εισακτεόι 7 ετιας)