Προτιμήσεις Υποψηφίων Πανελλαδικών 2017 (κατηγορία 90%)
Οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6 δείχουν πόσοι δήλωσαν το τμήμα που πέρασαν σαν 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η προτίμηση,
το 7 δείχνει σειρά προτίμησης>6 και το 8 το σύνολο των επιτυχόντων.

[]
Warning: Division by zero in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/protimiseis.php on line 54

Μέχρι και 1 προτίμηση : 0 %
Warning: Division by zero in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/protimiseis.php on line 54

Μέχρι και 2 προτίμηση : 0 %
Warning: Division by zero in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/protimiseis.php on line 54

Μέχρι και 3 προτίμηση : 0 %
Warning: Division by zero in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/protimiseis.php on line 54

Μέχρι και 4 προτίμηση : 0 %
Warning: Division by zero in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/protimiseis.php on line 54

Μέχρι και 5 προτίμηση : 0 %
Warning: Division by zero in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/protimiseis.php on line 54

Μέχρι και 6 προτίμηση : 0 %

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr (Εισακτεόι ετιας)