Μηχανογραφικό 2019 με βάσεις 2018 (copyright Καλοδήμος Δ / sep4u.gr )


ΚΩΔΤΜΗΜΑΠεδίαΒάση 2018ΕΚΠΑΚατ.ΙδρυμαΠόλη
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)119708ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)120039ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)213892ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)212472ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)2,310805ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
1006Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΨΑΧΝΑ)2,3ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
6572Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)2,3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΔΡΑΜΑ
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)3,413719ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
9692ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1,2,3,4ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)1,2,3,414273ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
6522Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)1,2,3,3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕ
1003Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΨΑΧΝΑ)2ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
614ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)1,413461ΑΣΤΕΑΣΤΕΑΣΤΕΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ
613ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)1,412988ΑΣΤΕΑΣΤΕΑΣΤΕΡΟΔΟΣ
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)2,314058ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ1,2,418123ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
872Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)1,2,417518ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
851ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)318172ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)110862ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)112230ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)219334ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)214424ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)218102ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)213111ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)211537ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)215812ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)212773ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 1,2,416695ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,415216ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6521Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)1ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
678ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)315346ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
6533Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)2,318051ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)2,317586ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,317889ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)2,317587ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)2,317050ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)2,412739ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)2,317085ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)2,317222ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)110900ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)16834ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)110424ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)111310ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)210154ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)2,47721ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)211560ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)29433ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)211833ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
9757Γεωπονίας (ΑΡΤΑ)2,3ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑ
6573Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)2,3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,316162ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
1933Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ)2,3ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)2,312284ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)2,314668ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
186ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)111149ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
1915Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΒΟΛΟΣ)1ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
674ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,49296ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)2,39925ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
1401Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)2,3ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
6571Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)2,3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΔΡΑΜΑ
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,312382ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
1964Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)2ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
6552Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς)2ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΙΛΚΙΣ
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)1,415117ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
1955Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)3ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
679ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)313334ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)116799ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
1972Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ)3ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)312817ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΣΗΤΕΙΑ
1004Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΨΑΧΝΑ)4ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)2,310526ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)1,410569ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
580ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)45787ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)413159ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
161ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,412738ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
179ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)1,418141ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
355ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)1,418578ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
751ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αγ. Νικόλαος)46914ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ
669ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)411645ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
734ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων45460ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΓΡΕΒΕΝΑ
770ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 44064ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΓΡΕΒΕΝΑ
593ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηράκλειο) - Διοίκηση Επιχειρήσεων48952ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
611ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 47093ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοζάνη)45823ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1944Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΑΡΙΣΑ)4ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
765ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μεσολόγγι)46436ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
766ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρα)49436ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)411165ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)410005ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
346ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)48344ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
1002Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΑΘΗΝΑ)4ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Καλαμάτα) - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας46206ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
584ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Καλαμάτα)-Τοπικής Αυτοδιοίκησης45754ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
6513Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)4ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΤΕΡΙΝΗ
6515Διοίκησης Οργανισμών, Μαρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)4ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕ
670ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)411307ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
756Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ)45285ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΥΡΓΟΣ
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)417300ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
6517Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)4ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)1,2,3,415340ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)116711ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
497ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ29046ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
507ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ28669ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
477ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ29555ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
776ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ28863ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)111900ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)117426ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)116719ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
9546ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)2,3ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)317622ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
1934Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΛΑΡΙΣΑ)2,3ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
684ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,315313ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
6574Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)2,3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)29108ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
1935Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΛΑΡΙΣΑ)2,3ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)2,311770ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΣ
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)2,316631ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)29794ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)2,414024ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)1,2,3,417924ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,417588ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1,2,3,415352ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)1,2,3,415825ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΣΕΡΡΕΣ
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)1,2,3,416372ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)2,315682ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
6531Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
685ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,313662ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,414674ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)1,2,3,413618ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)1,2,3,412275ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)1,2,3,411932ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
680ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)316473ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
675ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,49889ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
6551Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)2ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
801ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ215990ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
806ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ217250ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
2101Εφαρμοσμένης Πληροφορικής -Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,4ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2102Εφαρμοσμένης Πληροφορικής -Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη)2,4ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
246ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)215748ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
324Ζωικής Παραγωγής (ΑΘΗΝΑ)2,314352ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
387ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,411629ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)218240ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)216329ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)217824ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)215504ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
331ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)215715ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)216742ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)26795ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)26536ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)27689ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)2,47123ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)113074ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)110955ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΝΑΥΠΛΙΟ
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)111100ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,414105ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)110675ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)110536ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ110444ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
384Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)113682ΑΣΚΤΠΑΝΑΣΚΤΑΘΗΝΑ
295ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)319029ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
302ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)318451ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
304ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)318519ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
297ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)318808ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
301ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)318597ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
300ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)318564ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
299ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)318710ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
831ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ318915ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
821ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ217393ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
826ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)218529ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)110891ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)111268ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)116231ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)115853ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)112707ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)112359ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)111453ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ1,2,3,413841ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)111868ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)114058ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)15359ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)15350ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,413847ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)114867ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)111047ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ113219ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ113140ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
671ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)116284ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)113307ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)114698ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
105Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΑΘΗΝΑ)110748ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)113019ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)114553ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
1001Κοινωνιολογίας (ΑΘΗΝΑ)1ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)115722ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)111689ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)113085ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
307ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)318094ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
308ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)317829ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
841ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ318526ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
6516Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)4ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣ;ΑΛΟΝΙΚΗ
731ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καλαμάτα)48203ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
9775Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΠΡΕΒΕΖΑ)4ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΕΒΕΖΑ
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)415854ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
672ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)411860ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
772Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)48209ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)414730ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6514Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)4ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
773ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Κοζάνη)45969ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
1942Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΑΡΙΣΑ)4ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
774ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Μεσολόγγι)46929ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
9620Λογοθεραπείας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)3ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
663ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)314137ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)315006ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
1984Μαθηματικό (ΛΑΜΙΑ)2ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)215152ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)214620ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)212050ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)212260ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)210088ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ211413ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
248ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ210201ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
681ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)315490ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
6532Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)312956ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)413772ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)110848ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
388ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,314930ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,410091ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)211629ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)213501ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)214715ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)214982ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
644ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ)2,45751ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)2,49766ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)29034ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
6546Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)2ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)2,412697ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)2,413442ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
6545Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)2ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)29546ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)29561ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)210440ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
514ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ25766ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ25677ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
344ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)29467ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
6547Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)2ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
371ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)211601ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
390ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,413204ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
725ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)2,49199ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)2,47349ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)2,47987ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
529ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)2,47484ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
6544Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)2ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)2,49384ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΣ
391ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)29768ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
532ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)26585ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)210913ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
228ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)29914ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)216952ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)218033ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
392ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)213324ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)216520ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)217463ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)215466ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
6541Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)2ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
592ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ26013ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ26320ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
767ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)27631ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)28703ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
880ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ216881ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
879ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ216720ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
878ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ216056ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
864ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)214956ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
862ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ214541ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
863ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ215450ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)2,317522ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,417028ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)1,2,3,413454ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
9696Μουσικών Σπουδών (ΑΡΤΑ)1,2,3,4ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑ
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,415095ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1,2,3,412000ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
393ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)213234ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)217784ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
811ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ217652ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
816ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ217728ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)415493ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)411080ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)118219ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)117965ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)117465ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)317011ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
682ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)315462ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
6536Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)312264ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
6535Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9654Νοσηλευτικής (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)3ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
1953Νοσηλευτικής (ΛΑΡΙΣΑ)3ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)313294ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)314716ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
385ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)117317ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
303ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)318382ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
305ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)318344ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
836ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ318694ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
144ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)410958ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)415066ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)413382ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
612ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)410242ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)411897ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
867Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης418215ΣΣΕΣΤΡΣΣΕΘΕΣ/ΝΙΚΗ
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)412796ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)411840ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)413887ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)412686ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)411356ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
97ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)411052ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)411679ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)410891ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
6512Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)4ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)410648ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
742ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)312821ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
400ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)49173ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
313ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)415460ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
322ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)413040ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
316ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)413755ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
6511Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)4ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
1009Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΘΗΝΑ)1,2,3,4ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)1,2,3,416059ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)1,2,3,413318ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)1,2,3,414647ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,415473ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1,2,3,414267ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)1,2,3,414748ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1,2,3,413782ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)1,2,3,412777ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)1,2,3,413244ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)1,2,3,416175ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1,2,3,412840ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)1,2,3,412289ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)1,2,3,413314ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1,2,3,412495ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
9698ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)2,4ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΖΑΚΥΝΘΟΣ
1962Περιβάλλοντος (ΛΑΡΙΣΑ)2ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)2,310713ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
1403Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΑΜΦΙΣΣΑ)4ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΜΦΙΣΣΑ
9710Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΑΡΤΑ)2,4ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑ
99ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)2,412437ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)2,415975ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
6563Πληροφορικής (Καβάλα)2,4ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
366ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)2,411583ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
339ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)2,415508ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
412ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)2,414782ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)2,416552ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)2,411801ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)2,314815ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)110282ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)112470ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)116658ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)114423ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)115722ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)116370ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)216860ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
394ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)210688ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)214086ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)215345ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)212913ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)214264ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
6543Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)2ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
768ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)28064ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1,410511ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
1916Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (ΒΟΛΟΣ)1ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
419Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας28738ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΑΘΗΝΑ
420Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης28300ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ110672ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ110956ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ110071ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΑΘΗΝΑ
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ19867ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ19667ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ110103ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ
192ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ114925ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)2,413354ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
218ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)2,48525ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)2,411967ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ118881ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
676ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)27575ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
1961Συστημάτων Ενέργειας (ΛΑΡΙΣΑ)2ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ1,2,418395ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΥΡΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)1,2,413613ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΥΡΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
900ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ1,2,4Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤΛΣΕΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
901ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ1,2,4Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤΛΣΕΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
820Σχολή Ικάρων - Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων2ΣΙΣΤΡΣΙΑΘΗΝΑ
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)2,48466ΑΕΝΑΕΝΑΕΝ
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ)2,49932ΑΕΝΑΕΝΑΕΝ
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ1,2,417264ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΥΡΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)2,3,49144ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)2,312072ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
1007Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (ΨΑΧΝΑ)2ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)2,39523ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΜΑΛΙΑΔΑ
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)2,310075ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)2,39992ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)2,39419ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1,2,3,411223ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
6542Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σέρρες)2ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΣΕΡΡΕΣ
607ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)49091ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
375ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)413488ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)113504ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
289ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)318198ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
291ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)318193ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
293ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)318008ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
846ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ318662ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)116267ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)115863ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)113644ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)112305ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)114185ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)112540ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
1008Φιλοσοφίας (ΑΘΗΝΑ)1ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
91221Φιλοσοφίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)111989ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)114748ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)111596ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
253ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)216092ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
261ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)213163ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
255ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)215400ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
259ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)213269ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
6561Φυσικής (Καβάλα)2ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
1983Φυσικής (Λαμία)2ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
257ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)213913ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
683ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)317023ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)315184ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΓΙΟ
6534Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1956Φυσικοθεραπείας (ΛΑΜΙΑ)3ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
677ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)1,2,412922ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
263ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)2,317761ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
270ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)2,316825ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
265ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,317349ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
269ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)2,316867ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
6562Χημείας (Καβάλα)2,3ΔΙΠΑΕΠΑΝΔΙΠΑΕΚΑΒΑΛΑ
267ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)2,317096ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)217595ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)217027ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
239ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)216498ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
155ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)414082ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
9741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)1,4ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)1,410593ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
1963Ψηφιακών Συστημάτων (ΛΑΡΙΣΑ)2,4ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)2,414029ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
1005Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (ΨΑΧΝΑ)2ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΨΑΧΝΑ
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ117949ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ117579ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)117711ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
91222Ψυχολογίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)117341ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ118844ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
250Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)2,310550ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
1402∆ιοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΘΗΒΑ)4ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΘΗΒΑ