Μηχανογραφικό 2018 με βάσεις (copyright Καλοδήμος Δ / sep4u.gr )


ΚΩΔΤΜΗΜΑΤΟΜΕΑΣΒάση 2018ΕΚΠΑΚατ.ΙδρυμαΠόλη
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 4751ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5293ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4818ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 4818ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 9913ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 9913ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας12661ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας8097ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
614ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)Διοίκησης και Οικονομίας 3046ΑΣΤΕΑΣΤΕΑΣΤΕΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ
613ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)Διοίκησης και Οικονομίας 6343ΑΣΤΕΑΣΤΕΑΣΤΕΡΟΔΟΣ
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Μηχανολογίας 7008ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 7008ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 6373ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Διοίκησης και Οικονομίας 6509ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Πληροφορικής6509ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
528ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 0ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑ
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 14871ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 14871ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 0ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 9668ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 9668ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 0ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5879ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 5879ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 0ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8996ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 8996ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Κοινά ΤμήματαΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 5424ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής5424ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
678ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας9454ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας13655ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας11792ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας13131ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας12624ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 10379ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας10379ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3254ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 3254ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 3254ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 8397ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας8397ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 14876ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας14876ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 4772ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 4772ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 2894ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 2894ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 2722ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3239ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3813ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 7065ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5363ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5358ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
674ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 0ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4685ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 8431ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
550ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4355ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑ
553ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5143ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
551ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4152ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 7464ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
679ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας7655ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 11469ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5670ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας5670ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5930ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας5930ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5668ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΣΗΤΕΙΑ
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας5668ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΣΗΤΕΙΑ
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)Μηχανολογίας 4666ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4666ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 4666ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)Διοίκησης και Οικονομίας 5754ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
580ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 6405ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
161ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
179ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 4498ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
355ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
602ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηγουμενίτσα) - Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκησης και Οικονομίας 4574ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
751ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αγ. Νικόλαος)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ
669ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Διοίκησης και Οικονομίας 2810ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
734ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά) - Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκησης και Οικονομίας 952ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΓΡΕΒΕΝΑ
770ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΓΡΕΒΕΝΑ
610ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηγουμενίτσα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
593ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηράκλειο) - Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκησης και Οικονομίας 3219ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
611ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
777ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Θεσσαλονίκη) - Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκησης και Οικονομίας 2810ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
605ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Θεσσαλονίκη)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων ΦιλοξενίαςΔιοίκησης και Οικονομίας 4457ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Καβάλα)Διοίκησης και Οικονομίας 1650ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοζάνη)Διοίκησης και Οικονομίας 1916ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λάρισα) - Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκησης και Οικονομίας 6929ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
609ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λάρισα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
764ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λευκάδα) - Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκησης και Οικονομίας 1260ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΛΕΥΚΑΔΑ
771ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λευκάδα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων ΦιλοξενίαςΔιοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΛΕΥΚΑΔΑ
765ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μεσολόγγι)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
766ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρα)Διοίκησης και Οικονομίας 3080ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 1380ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
595ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σέρρες)Διοίκησης και Οικονομίας 2748ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
346ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 3012ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
346ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)Διοίκησης και Οικονομίας 3012ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Καλαμάτα) - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και ΠρόνοιαςΔιοίκησης και Οικονομίας 1708ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
584ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Καλαμάτα)-Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΔιοίκησης και Οικονομίας 2929ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
740ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) Διοίκησης και Οικονομίας 2900ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΘΗΒΑ
549ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 1805ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΚΑΤΕΡΙΝΗ
670ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
755Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΑΜΦΙΣΣΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΜΦΙΣΣΑ
756Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 2608ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΥΡΓΟΣ
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 5751ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 5751ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Πληροφορικής5751ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας13765ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 12041ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
497ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΗλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2372ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
507ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΗλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3122ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
477ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜηχανολογίας 2210ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
477ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΝαυτιλιακών Επαγγελμάτων 2210ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
776ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 5281ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 4334ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 4334ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 10966ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας10966ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 7454ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
684ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 7089ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Μηχανολογίας 0ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 7566ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΣ
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας7566ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΣ
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 9777ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας9777ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Μηχανολογίας 0ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 8605ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Πληροφορικής8605ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)Κοινά Τμήματα16211ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Κοινά Τμήματα14073ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Κοινά Τμήματα11085ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)Κοινά Τμήματα12467ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΣΕΡΡΕΣ
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)Κοινά Τμήματα12871ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 6209ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
685ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 7260ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας8813ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας8368ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας7424ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5012ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 5012ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας6313ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
680ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας14980ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
675ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 0ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
750ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 0ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
335ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 6297ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
335ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής6297ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
387ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 1948ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 6406ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Πληροφορικής6406ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2078ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Πληροφορικής2078ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 9245ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής9245ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 1722ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Πληροφορικής1722ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
331ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3403ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
331ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Πληροφορικής3403ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2036ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Πληροφορικής2036ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3554ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3032ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2554ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 1030ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3766ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
705ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3396ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Κοινά Τμήματα8895ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)Κοινά Τμήματα5620ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΝΑΥΠΛΙΟ
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Κοινά Τμήματα9119ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Κοινά Τμήματα12290ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
384Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 10194ΑΣΚΤΠΑΝΑΣΚΤΑΘΗΝΑ
295ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17858ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
302ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας16910ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
304ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας16844ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
297ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17670ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
301ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17754ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
300ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17525ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
299ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας17295ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας10042ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας9601ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 5557ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 8969ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Κοινά Τμήματα7325ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔιοίκησης και Οικονομίας 10615ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΔιοίκησης και Οικονομίας 8953ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
671ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας12744ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας10828ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας11270ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 6440ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 9610ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 14060ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 6002ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Διοίκησης και Οικονομίας 8728ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
307ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας16749ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
308ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας16577ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
696ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)Κοινά Τμήματα8736ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑ
731ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καλαμάτα)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 7115ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
672ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Διοίκησης και Οικονομίας 3623ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
772Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)Διοίκησης και Οικονομίας 2931ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Θεσ/νίκη)Διοίκησης και Οικονομίας 2909ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 4536ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
569ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καβάλα)Διοίκησης και Οικονομίας 2028ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
773ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Κοζάνη)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
565ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Λάρισα)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
774ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Μεσολόγγι)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
775ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Πρέβεζα)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑ
575ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Σέρρες)Διοίκησης και Οικονομίας 1474ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
577ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Χαλκίδα)Διοίκησης και Οικονομίας 3097ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας10822ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ
663ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας10538ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας12922ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
681ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας12899ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας10965ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας6316ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 5758ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
720ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 5121ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
720ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 5121ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
720ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής5121ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
722ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2647ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
722ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 2647ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
722ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)Πληροφορικής2647ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
388ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 7504ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Μηχανολογίας 2710ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2710ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 2710ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Πληροφορικής2710ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Μηχανολογίας 0ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Πληροφορικής0ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Πληροφορικής0ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Μηχανολογίας 3323ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 3323ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
644ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3017ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)Μηχανολογίας 0ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)Πληροφορικής0ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Μηχανολογίας 0ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)Μηχανολογίας 3061ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3061ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 3061ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)Πληροφορικής3061ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)Μηχανολογίας 2978ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 2978ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)Πληροφορικής2978ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)Μηχανολογίας 0ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 0ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)Μηχανολογίας 1242ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1242ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 1242ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 1242ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)Μηχανολογίας 4745ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4745ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 4745ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 4745ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
514ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΜηχανολογίας 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
514ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΝαυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΜηχανολογίας 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΗλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΓεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΔομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΝαυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
344ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
344ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)Πληροφορικής0ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
371ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
371ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Πληροφορικής0ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
390ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2418ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
390ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Πληροφορικής2418ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 1804ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑ
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ)Πληροφορικής1804ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑ
725ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
725ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Πληροφορικής0ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
712ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2180ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
712ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής2180ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ)Πληροφορικής0ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Πληροφορικής0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)Πληροφορικής0ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 300ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)Πληροφορικής300ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)Πληροφορικής0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 8200ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)Πληροφορικής8200ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
529ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2528ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
529ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)Πληροφορικής2528ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)Μηχανολογίας 3809ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΣ
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3809ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΣ
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 3809ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΣ
737ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)Μηχανολογίας 1838ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
737ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 1838ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
513ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΜηχανολογίας 0ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
513ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΝαυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
471ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΜηχανολογίας 2534ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
471ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΝαυτιλιακών Επαγγελμάτων 2534ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
391ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3052ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
532ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)Μηχανολογίας 0ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
532ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
532ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 0ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
532ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
532ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 2954ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
228ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 4555ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Μηχανολογίας 8782ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 8782ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Μηχανολογίας 8576ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 8576ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
392ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Μηχανολογίας 2450ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
392ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 2450ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Μηχανολογίας 2274ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 2274ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Μηχανολογίας 5090ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 5090ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 2004ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Μηχανολογίας 2004ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
592ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΜηχανολογίας 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
592ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΕφαρμοσμένων Τεχνών 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
592ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΝαυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΜηχανολογίας 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΝαυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
767ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Μηχανολογίας 3037ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
767ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 3037ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)Μηχανολογίας 2206ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 2206ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)Μηχανολογίας 1214ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 1214ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)Μηχανολογίας 0ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)Μηχανολογίας 0ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
516ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Μηχανολογίας 2286ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
516ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2286ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
516ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 2286ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
880ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΚοινά ΤμήματαΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
879ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΚοινά ΤμήματαΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
878ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΚοινά ΤμήματαΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
864ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)Κοινά ΤμήματαΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
862ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑΚοινά ΤμήματαΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
863ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑΚοινά ΤμήματαΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας10567ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Κοινά Τμήματα18259ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Κοινά Τμήματα12352ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Κοινά Τμήματα15044ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Κοινά Τμήματα11148ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
393ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Μηχανολογίας 2336ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
393ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 2336ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Μηχανολογίας 15279ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 15279ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 0ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 3734ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 3734ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας14266ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
682ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας9149ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας5287ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας9154ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας9644ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας4979ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας4785ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας7565ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας5840ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας12850ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
303ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας15267ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
305ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας15264ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
144ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 5891ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 3379ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 1996ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
612ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 2338ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 2561ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 2037ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 2156ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 2850ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 2996ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 2342ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
97ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 3370ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 2489ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Διοίκησης και Οικονομίας 4736ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 2444ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
752ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4890ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑ
742ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας4221ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
400ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 3508ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
313ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 4182ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
322ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 2924ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
316ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 2914ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας8083ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας7319ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας9923ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας7121ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4983ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 4983ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 6978ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Πληροφορικής6978ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
338ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 8329ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
338ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πληροφορικής8329ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
366ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2873ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
366ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Πληροφορικής2873ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
99ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2322ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
99ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)Πληροφορικής2322ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
339ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 6202ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
339ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Πληροφορικής6202ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
412ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 12482ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
412ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Πληροφορικής12482ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 6945ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Πληροφορικής6945ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2294ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)Πληροφορικής2294ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 6071ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)Πληροφορικής6071ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)Διοίκησης και Οικονομίας 6072ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 9663ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 6188ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Διοίκησης και Οικονομίας 12874ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 4435ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
394ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3452ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 2475ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3467ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 2973ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 6255ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
447ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
451ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
768ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 2734ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
769ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ)Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
510ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΔομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
455ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΔομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Κοινά Τμήματα7879ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας7453ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας6380ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 3011ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 1602ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
676ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 0ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
703ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 3933ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΚΙΛΚΙΣ
522ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 2078ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)Κοινά Τμήματα6425ΑΕΝΑΕΝΑΕΝ
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ)Κοινά Τμήματα11625ΑΕΝΑΕΝΑΕΝ
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΚοινά ΤμήματαΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΥΡΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4943ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
697ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΛΗΞΟΥΡΙ
697ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 0ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΛΗΞΟΥΡΙ
546ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4117ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5001ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4358ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4680ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 6553ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΜΑΛΙΑΔΑ
757ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4650ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑ
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 5364ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
759ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4486ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4170ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
761ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 4084ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 3897ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
748ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡ-ΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣΔομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 0ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΣ
748ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡ-ΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣΕφαρμοσμένων Τεχνών 0ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΣ
698ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΜηχανολογίας 0ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΣ
698ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΓεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 0ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΣ
698ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΝαυτιλιακών Επαγγελμάτων 0ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΣ
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 5355ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 5355ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
607ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Διοίκησης και Οικονομίας 4557ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
375ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 9380ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
289ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας14187ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
291ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας14328ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
293ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας13856ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
253ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 3126ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
261ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2602ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
255ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 9050ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
259ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
257ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 0ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
683ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας15692ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας8788ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΓΙΟ
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας16268ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας12423ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
677ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 7293ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
155ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Διοίκησης και Οικονομίας 8253ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 8331ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 8331ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)Πληροφορικής8331ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 4864ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Εφαρμοσμένων Τεχνών 4864ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)Πληροφορικής4864ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 6059ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Πληροφορικής6059ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ