1) add_delete_record
2) aeitei
3) aeitei2
4) antistixies
5) apostaseis
6) arxeio
7) auth
8) baseis
9) baseis2017
10) book_info
11) cypros
12) cypros_18
13) cyprosu
14) data
15) ddegr
16) diek
17) diek_baseis
18) egov
19) egovsites4ministry
20) eisakteoi_all
21) employee
22) eoppep_videos
23) epafes
24) epafes_addresses
25) epafes_contacts
26) epafes_employees
27) epafes_staff
28) epag_all
29) epag_oaed
30) epagelmata
31) epagelmata1
32) epal_sxoles
33) epal_sxoles2
34) epal_sxoles_18
35) epal_sxoles_new
36) epal_sxoles_old
37) epal_tomeis
38) epal_tomeis_18
39) epal_tomeis_new
40) epenoseis
41) epityxodes
42) feks
43) google
44) kesy
45) kesypgr
46) kladoi
47) kladoi2
48) kladoidimosiou
49) m_katefthinsis
50) m_mathimata
51) m_sidelestes
52) members
53) met_tmimata
54) metaptyxiaka
55) metegrafes
56) moria_op
57) moria_sidelestes
58) moria_sidelestes2
59) moria_sidelestes_bak
60) myapps4sep
61) myapps4sep2
62) myapps4sepall
63) myprogramms
64) mysongs
65) new_record
66) nomoi
67) nomoisep
68) pde
69) pe4teachers
70) pe4teachers_old
71) poleis
72) poleis_aei
73) poleis_aei_18
74) protevuses
75) sch_all
76) schgr
77) sites2sep
78) sxoles
79) sxoles_bath
80) sxoles_eis
81) sxoles_eisakteoi
82) sxoles_ekat
83) sxoles_emath
84) sxoles_emath_info
85) sxoles_eud
86) sxoles_idrimata
87) sxoles_info
88) sxoles_info2
89) sxoles_info_17
90) sxoles_info_17_new
91) sxoles_info_18
92) sxoles_info_18_or
93) sxoles_info_19
94) sxoles_info_new
95) sxoles_info_new2
96) sxoles_katef
97) sxoles_katsch
98) sxoles_les
99) sxoles_lite
100) sxoles_peren
101) sxoles_protimiseis
102) sxoles_protimiseis1
103) sxoles_protimiseis_1
104) sxoles_tmimata
105) t_account
106) t_posts
107) t_tbl_sensors_data
108) t_user
109) ted
110) users
111) video2sep
112) vuli
113) ypotrofies