1) add_delete_record
2) aeitei
3) aeitei2
4) antistixies
5) apostaseis
6) arxeio
7) auth
8) baseis
9) baseis2017
10) book_info
11) cypros
12) cypros_18
13) cyprosu
14) data
15) ddegr
16) diek
17) diek_baseis
18) egov
19) egovlist
20) egovsites4ministry
21) eisakteoi_all
22) employee
23) eoppep_videos
24) epafes
25) epafes_addresses
26) epafes_contacts
27) epafes_employees
28) epafes_staff
29) epag_all
30) epag_oaed
31) epag_oaed_all
32) epagelmata
33) epagelmata1
34) epal_sxoles
35) epal_sxoles2
36) epal_sxoles_18
37) epal_sxoles_new
38) epal_sxoles_old
39) epal_tomeis
40) epal_tomeis_18
41) epal_tomeis_new
42) epenoseis
43) epityxodes
44) epub
45) feks
46) google
47) kesy
48) kesypgr
49) kladoi
50) kladoi2
51) kladoidimosiou
52) m_katefthinsis
53) m_mathimata
54) m_sidelestes
55) members
56) met_tmimata
57) metaptyxiaka
58) metegrafes
59) moria_op
60) moria_sidelestes
61) moria_sidelestes2
62) moria_sidelestes_bak
63) myapps4sep
64) myapps4sep2
65) myapps4sepall
66) myprogramms
67) mysongs
68) new_record
69) nomoi
70) nomoisep
71) pde
72) pe4teachers
73) pe4teachers_old
74) poleis
75) poleis_aei
76) poleis_aei_18
77) protevuses
78) sch_all
79) schgr
80) sites2sep
81) sxoles
82) sxoles_bath
83) sxoles_eis
84) sxoles_eisakteoi
85) sxoles_ekat
86) sxoles_emath
87) sxoles_emath_info
88) sxoles_eud
89) sxoles_idrimata
90) sxoles_info
91) sxoles_info2
92) sxoles_info_17
93) sxoles_info_17_new
94) sxoles_info_18
95) sxoles_info_18_or
96) sxoles_info_19
97) sxoles_info_new
98) sxoles_info_new2
99) sxoles_katef
100) sxoles_katsch
101) sxoles_les
102) sxoles_lite
103) sxoles_peren
104) sxoles_protimiseis
105) sxoles_protimiseis1
106) sxoles_protimiseis_1
107) sxoles_tmimata
108) t_account
109) t_posts
110) t_tbl_sensors_data
111) t_user
112) ted
113) users
114) video2sep
115) vuli
116) ypotrofies