1) add_delete_record
2) aeitei
3) aeitei2
4) antistixies
5) apostaseis
6) arxeio
7) auth
8) baseis
9) baseis2017
10) book_info
11) cypros
12) cypros_18
13) cyprosu
14) data
15) ddegr
16) diek
17) diek_baseis
18) egov
19) egovsites4ministry
20) eisakteoi_all
21) employee
22) eoppep_videos
23) epafes
24) epafes_addresses
25) epafes_contacts
26) epafes_employees
27) epafes_staff
28) epag_all
29) epag_oaed
30) epagelmata
31) epagelmata1
32) epal_sxoles
33) epal_sxoles2
34) epal_sxoles_18
35) epal_sxoles_new
36) epal_sxoles_old
37) epal_tomeis
38) epal_tomeis_18
39) epal_tomeis_new
40) epenoseis
41) epityxodes
42) feks
43) google
44) kesy
45) kesypgr
46) kladoi
47) kladoi2
48) kladoidimosiou
49) m_katefthinsis
50) m_mathimata
51) m_sidelestes
52) members
53) met_tmimata
54) metaptyxiaka
55) metegrafes
56) moria_op
57) moria_sidelestes
58) moria_sidelestes2
59) moria_sidelestes_bak
60) myapps4sep
61) myapps4sep2
62) myapps4sepall
63) myprogramms
64) mysongs
65) nomoi
66) nomoisep
67) pde
68) pe4teachers
69) pe4teachers_old
70) poleis
71) poleis_aei
72) poleis_aei_18
73) protevuses
74) schgr
75) sites2sep
76) sxoles
77) sxoles_bath
78) sxoles_bath2
79) sxoles_eis
80) sxoles_eisakteoi
81) sxoles_ekat
82) sxoles_emath
83) sxoles_emath_info
84) sxoles_eud
85) sxoles_idrimata
86) sxoles_info
87) sxoles_info2
88) sxoles_info_17
89) sxoles_info_17_new
90) sxoles_info_18
91) sxoles_info_18_or
92) sxoles_info_19
93) sxoles_info_new
94) sxoles_info_new2
95) sxoles_katef
96) sxoles_katsch
97) sxoles_les
98) sxoles_lite
99) sxoles_peren
100) sxoles_protimiseis
101) sxoles_protimiseis1
102) sxoles_protimiseis_1
103) sxoles_tmimata
104) t_account
105) t_posts
106) t_tbl_sensors_data
107) t_user
108) ted
109) video2sep
110) vuli
111) ypotrofies