Σύνολο=3
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 Β.2018 ΜετΒ Ε.2019 Ε.2018 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
117 -ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 18013 18219 -206 435 435 0 4 0 εδώ Inf Math OS
119 -ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 17824 17965 -141 371 371 0 4 0 εδώ Inf Math OS
121 -ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 17225 17465 -240 477 477 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1283 1283 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 788 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 1283
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )