Σύνολο=2
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 Β.2018 ΜετΒ Ε.2019 Ε.2018 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
225 -ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 13047 13892 -845 124 124 0 5 0 εδώ Inf Math OS
227 -ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 11591 12472 -881 124 124 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 248 248 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1456 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 248
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )