Σύνολο=3
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
283 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 11833 12680 -847 129 115 14 4 0 εδώ Inf Math OS
285 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 11560 12444 -884 118 105 13 4 0 εδώ Inf Math OS
287 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 9433 11020 -1587 186 175 11 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 433 395 38 10 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 2400 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 433
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )