Σύνολο=3
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 Β.2018 ΜετΒ Ε.2019 Ε.2018 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
283 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 10623 11833 -1210 133 129 4 4 0 εδώ Inf Math OS
285 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 9785 11560 -1775 122 118 4 4 0 εδώ Inf Math OS
287 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 7108 9433 -2325 192 186 6 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 447 433 14 3 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3515 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 447
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )