Σύνολο=10
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 Β.2018 ΜετΒ Ε.2019 Ε.2018 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
246 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 15364 15748 -384 170 170 0 5 0 εδώ Inf Math OS
243 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 14617 15152 -535 247 239 8 4 0 εδώ Inf Math OS
245 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14019 14620 -601 176 170 6 4 0 εδώ Inf Math OS
247 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 11395 12260 -865 333 323 10 4 0 εδώ Inf Math OS
249 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 10936 12050 -1114 273 265 8 4 0 εδώ Inf Math OS
1432 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 9433 9433 110 110 4 0 εδώ Inf Math OS
251 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 2 9285 11413 -2128 164 170 -6 4 0 εδώ Inf Math OS
1555 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 2 9206 9206 100 100 4 0 εδώ Inf Math
252 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 2 7501 10088 -2587 262 254 8 4 0 εδώ Inf Math OS
248 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 2 7478 10201 -2723 176 159 17 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 2011 1750 261 15 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 7886 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 2011
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )