Σύνολο=8
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
253 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 9230 17530 -8300 199 188 11 4 0 εδώ Inf Math OS
255 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 8000 16440 -8440 183 173 10 4 0 εδώ Inf Math OS
261 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 2 7070 14935 -7865 170 160 10 4 0 εδώ Inf Math OS
259 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 5295 16505 -11210 228 215 13 4 0 εδώ Inf Math OS
257 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 5220 16020 -10800 205 193 12 4 0 εδώ Inf Math OS
1437 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 0 0 4 0 εδώ Inf Math OS
246 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 0 170 160 10 5 0 εδώ Inf Math OS
1628 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙΠΑΕ 2 0 0 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1155 1089 66 6 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 9230 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 1155
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )