Σύνολο=8
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
201 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14260 17695 -3435 133 125 8 5 0 εδώ Inf Math OS
203 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 12365 18620 -6255 148 140 8 5 0 εδώ Inf Math OS
394 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 2 8435 8435 221 221 5 0 εδώ Inf Math OS
208 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 5450 17515 -12065 111 105 6 5 0 εδώ Inf Math OS
205 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 4135 17380 -13245 189 178 11 5 0 εδώ Inf Math OS
207 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 600 15775 -15175 223 210 13 5 0 εδώ Inf Math OS
1621 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 2 0 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1524 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2 0 0 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1025 758 267 35 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 14260 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 1025
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )