Σύνολο=7
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 Β.2018 ΜετΒ Ε.2019 Ε.2018 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
231 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 19050 19334 -284 101 101 0 5 2 εδώ Inf Math OS
233 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 16952 18102 -1150 111 111 0 5 2 εδώ Inf Math OS
232 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 15602 15812 -210 111 111 0 5 2 εδώ Inf Math OS
236 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 14109 14424 -315 122 122 0 5 2 εδώ Inf Math OS
779 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 12836 13111 -275 53 53 0 5 2 εδώ Inf Math OS
370 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 11859 12773 -914 122 122 0 5 2 εδώ Inf Math
234 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 11233 11537 -304 117 117 0 5 2 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 737 737 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 7817 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 737
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )