Σύνολο=13
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
313 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 4 15460 15014 446 260 245 15 4 0 εδώ Inf Math OS
316 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4 13755 13292 463 307 290 17 4 0 εδώ Inf Math OS
322 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 4 13040 12984 56 260 245 15 4 0 εδώ Inf Math OS
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 4 11645 11645 350 350 4 0 εδώ Inf Math OS
352 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 4 11165 11386 -221 286 270 16 4 0 εδώ Inf Math OS
320 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 4 10005 10103 -98 339 320 19 4 0 εδώ Inf Math OS
1601 -Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) ΔΙΠΑΕ 4 0 0 4 0 εδώ Inf Math
1546 -Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 4 0 0 4 0 εδώ Inf Math
1514 -Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 0 0 4 0 εδώ Inf Math
1427 -Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 0 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1005 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4 0 0 4 0 εδώ Inf Math
1655 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 4 0 0 4 0 εδώ Inf Math
1605 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 4 0 0 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1802 1370 432 32 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 15460 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 1802
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )