Σύνολο=2
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
307 -ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 3 18094 18413 -319 90 85 5 5 0 εδώ Inf Math OS
308 -ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 17829 18200 -371 90 85 5 5 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 180 170 10 6 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 265 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 180
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )