Σύνολο=2
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 Β.2018 ΜετΒ Ε.2019 Ε.2018 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
307 -ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 3 17764 18094 -330 90 90 0 5 0 εδώ Inf Math OS
308 -ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 17407 17829 -422 90 90 0 5 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 180 180 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 357 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 180
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )