Σύνολο=3
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 Β.2018 ΜετΒ Ε.2019 Ε.2018 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
289 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 3 17848 18198 -350 124 114 10 5 0 εδώ Inf Math OS
291 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 3 17793 18193 -400 114 90 24 5 0 εδώ Inf Math OS
293 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 3 17593 18008 -415 90 162 -72 5 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 328 366 -38 -10 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 255 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 328
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )