Σύνολο=3
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
291 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 3 17565 18700 -1135 90 85 5 5 0 εδώ Inf Math OS
289 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 3 16890 18455 -1565 114 108 6 5 0 εδώ Inf Math OS
293 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 3 16205 18475 -2270 162 153 9 5 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 366 346 20 6 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1360 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 366
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )