Σύνολο=4
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 Β.2018 ΜετΒ Ε.2019 Ε.2018 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
214 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 8080 10440 -2360 133 133 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1623 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2 7854 7854 124 124 5 0 εδώ Inf Math
476 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 7270 9561 -2291 133 133 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1287 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 5449 5449 174 174 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 564 266 298 112 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 2631 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 564
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )