Σύνολο=8
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
274 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 14668 15506 -838 158 140 18 5 0 εδώ Inf Math OS
275 -ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,3 12382 13434 -1052 129 115 14 4 0 εδώ Inf Math OS
360 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 12284 13570 -1286 180 160 20 5 0 εδώ Inf Math OS
276 -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 2,3 10713 11005 -292 90 80 10 4 0 εδώ Inf Math
214 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 10440 12300 -1860 133 125 8 5 0 εδώ Inf Math OS
476 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 9561 11884 -2323 133 125 8 5 0 εδώ Inf Math OS
1453 -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 2,3 0 0 4 0 εδώ Inf Math
1434 -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 0 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 823 745 78 10 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 14668 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 823
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )