Σύνολο=4
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
683 -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 3 17695 17695 119 105 14 4 0 εδώ Inf Math OS
1703 -Φυσιοθεραπείας (ΑΙΓΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 3 0 0 4 0 εδώ Inf Math
6534 -Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) ΔΙΠΑΕ 3 0 0 4 0 εδώ Inf Math
1956 -Φυσικοθεραπείας (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 0 0 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 119 105 14 13 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 17695 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 119
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )