Σύνολο=4
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
120 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 14748 15422 -674 186 175 11 4 0 εδώ Inf Math
122 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 13319 14368 -1049 315 280 35 4 0 εδώ Inf Math OS
102 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1 11989 13152 -1163 180 170 10 4 0 εδώ Inf Math OS
138 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 1 11596 12856 -1260 201 190 11 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 882 815 67 8 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3152 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 882
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )