Σύνολο=2
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 Β.2018 ΜετΒ Ε.2019 Ε.2018 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
105 -Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 9019 10748 -1729 265 265 0 4 0 εδώ Inf Math OS
107 -ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 8468 10282 -1814 191 191 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 456 456 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 551 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 456
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )