Σύνολο=21
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2018 Β.2017 ΜετΒ Ε.2018 Ε.2017 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
831 -ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣ 3 18915 19141 -226 29 -29 6 0 εδώ Inf
866 -ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣ 1 18881 18785 96 14 -14 4 0 εδώ Inf
875 -ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣ 1 18844 19063 -219 2 -2 4 0 εδώ Inf
836 -ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣ 3 18694 18968 -274 3 -3 5 0 εδώ Inf
846 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣ 3 18662 18828 -166 3 -3 5 0 εδώ Inf
826 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΣ 2 18529 18948 -419 16 -16 4 0 εδώ Inf
841 -ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣ 3 18526 18816 -290 2 -2 5 0 εδώ Inf
867 -Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης ΣΣ 4 18215 17568 647 22 -22 4 0 εδώ Inf
851 -ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΣ 3 18172 18293 -121 25 -25 4 0 εδώ Inf
816 -ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΣ 2 17728 17723 5 11 -11 4 0 εδώ Inf
811 -ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΣ 2 17652 17262 390 23 -23 4 0 εδώ Inf
821 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΣ 2 17393 17127 266 48 -48 4 0 εδώ Inf
806 -ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΣ 2 17250 17411 -161 27 -27 4 0 εδώ Inf
880 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΣ 2 16881 16669 212 0 3 0 εδώ Inf OS
879 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΣ 2 16720 16423 297 0 3 0 εδώ Inf OS
878 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΣ 2 16056 15921 135 0 3 0 εδώ Inf OS
801 -ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣ 2 15990 16001 -11 145 -145 4 0 εδώ Inf
863 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΣ 2 15450 15345 105 50 -50 3 0 εδώ Inf OS
864 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΣ 2 14956 14802 154 75 -75 3 0 εδώ Inf OS
862 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΣ 2 14541 14562 -21 115 -115 3 0 εδώ Inf OS
827 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΣΣ 2 0 0 4 0 εδώ Inf
Σύνολο: 0 610 -610 -100 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 18915 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 0
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )