Posts Tagged ‘ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ’

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση για την προαγωγή από την Α Λυκείου: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα….” . Με τη νέα ρύθμιση αλλοιώνεται δραματικά η αρχική απαίτηση για αυξημένες απαιτήσεις στα 3 διακριτά αντικείμενα του μαθήματος της Ελληνικής γλώσσας και στα 2 διακριτά αντικείμενα του μαθήματος των Μαθηματικών. Τώρα είναι δυνατή η προαγωγή από την Α Λυκείου με βαθμό κάτω από 8 μέχρι και 2 σε  διακριτά αντικείμενα του μαθήματος της Ελληνικής γλώσσας και ενός διακριτού αντικειμένου του μαθήματος των Μαθηματικών όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:
a-lyk-proagogi-nea

Από το παραπάνω παράδειγμα φαίνεται επίσης ότι είναι  δυνατή η προαγωγή από την Α Λυκείου με βαθμό κάτω από 8 μέχρι και 2 σε  διακριτά αντικείμενα του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών! Μια λύση για να μην υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις είναι: Για την προαγωγή να απαιτείται 8 σε κάθε διακριτικό αντικείμενο και στα μαθήματα Μαθηματικά και  Ελληνική Γλώσσα επιπλέον 10 μέσος όρος . Έτσι θα εξασφαλίζεται  τουλάχιστον   ισότιμη αντιμετώπιση σε όλα τα διακριτά αντικείμενα. 

Καλοδήμος  Δ.

 

Η προαγωγή στην Α Λυκείου θα γίνεται πλέον   με Μέσο Όρο 10 στην Ελληνική Γλώσσα και 10  στα Μαθηματικά  και όχι 10 ανά διακριτό αντικείμενο.

πηγή: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Αυτές τις μέρες ζήσαμε για μια ακόμα φορά την εξαγωγή εσφαλμένων συμπερασμάτων για ένα σημαντικό ζήτημα: την  Τράπεζα Θεμάτων στην Α Λυκείου. Ο λόγος που σε κάποια σχολεία είχαμε μεγαλύτερο αριθμό μετεξεταστέων οφείλεται κυρίως στον εντελώς διαφορετικό τρόπο προαγωγής στην Α Λυκείου και ΟΧΙ στη όποια δυσκολία των θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων. Μέχρι τώρα για να προαχθεί κάποιος στην Α Λυκείου: “Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος υπολογίζεται από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων” με το Νέο Λύκειο :
“α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται:
i) Γενικός βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και
ii) βαθμός ετήσιας επίδοσης σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο − κλάδο των μαθημάτων «Ελληνική Γλώσσα» και «Μαθηματικά» τουλάχιστον δέκα (10) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8).
Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις i και ii, επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση ii, παραπέμπεται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. ( ΠΔ 68/2014)
Το παρακάτω παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό :
comp-old-new-lykΟ παραπάνω  μαθητής με το Νέο Λύκειο είναι μετεξεταστέος ενώ με τον προηγούμενο τρόπο προαγωγής προάγεται και μάλιστα με μικρότερο Γενικό Βαθμό!!!

Καλοδήμος Δ.

 

al-min-proagogi1

al-min-proagogi

Οι μαθητές της Α Λυκείου δεν ξέρουν ποια Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού να δηλώσουν για τη Β Λυκείου γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει για το Νέο Λύκειο σημαντικές παραμέτρους. Οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού
Β Λυκείου είναι δύο: • Ανθρωπιστικών Σπουδών & • Θετικών Σπουδών ενώ για την Γ Λυκείου είναι τρεις αλλά πρακτικά είναι 5 γιατί τα επιστημονικά πεδία έχουν διαφορετικά μαθήματα.
1. Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές
2. Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3. Επιστήμες Υγείας
4. Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες.
5. Παιδαγωγικών Επιστημών
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει:
-αν ένας μαθητής μπορεί να αλλάξει Ομάδα Προσανατολισμού από την Β στη Γ Λυκείου
-Ποιες σχολές ανήκουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο
-το μάθημα αυξημένης βαρύτητας της κάθε σχολής
neogel-ep

Καλοδήμος Δ./Υπεύθυνος ΣΕΠ/ΚΕΣΥΠ Λαμίας.

Eλλη Γιωτοπουλου – Σισιλιανου, επιστολή στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κύριε διευθυντά
Το πρόβλημα των εισαγωγικών εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταλανίζει επί δεκαετίες υπουργείο, μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες. Και όσο υποβαθμίζεται η εκπαίδευση, τόσο αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις το θέμα των εξετάσεων. Oσο γίνεται πιο αντιληπτό το κενό των γνώσεων που μαστίζει το ελληνικό σχολείο, τόσο οι εξετάσεις αντιμετωπίζονται ως η αποτελεσματικότερη λύση –και μάλιστα κάθε φορά με μεγαλύτερη σοβαροφάνεια, όπως π.χ. με την καθιέρωση της Τράπεζας Θεμάτων και άλλων ηχηρών παρόμοιων– που θα σώσει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την εισροή απαίδευτων νέων. Δεν απασχολεί το υπουργείο τι μέτρα πρέπει να λάβει για να μη φεύγουν τα παιδιά ημιαγράμματα από το σχολείο. Εδώ χρειάζεται μια παρένθεση: υπάρχουν σχολεία και προπάντων εκπαιδευτικοί που εργάζονται υποδειγματικά με πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας του έργου που επιτελούν· αλλά πρόκειται για εξαιρέσεις.

Το υπουργείο δεν αντιμετώπισε ποτέ σοβαρά –εκτός από κάποιες σύντομες φωτεινές εξαιρέσεις– την κατάσταση που επικρατεί. Υποδείξεις έχουν γίνει κατά καιρούς από πρόσωπα με εκπαιδευτική πείρα. Αλλά οι υπεύθυνοι του υπουργείου εκώφευσαν. Το άκρως απαράδεκτο είναι ότι όχι μόνο δεν προσπάθησαν να αναθεωρήσουν τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ώστε η όλη φοίτηση στο λύκειο να μην εξαντλείται στην υπέρβαση αυτού του σκοπέλου, αλλά αποφάσισαν να εφαρμόσουν από φέτος τις πανελλαδικές εξετάσεις στις τρεις τάξεις του λυκείου, παρ’ όλα όσα έχουν γραφεί για τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα τέτοιο μέτρο. Eτσι, το άγχος των παιδιών θα αρχίζει από την Α΄ Λυκείου. Τα φροντιστήρια θα υπερενεργοποιηθούν, τα σχολεία, πανικόβλητα, θα πολλαπλασιάσουν τα πρόχειρα διαγωνίσματα στη διάρκεια του έτους, οι γονείς θα υποβληθούν σε οξύτερη οικονομική αφαίμαξη. Το σχολείο θα γίνει βραχνάς. Η ασθμαίνουσα ζωή από το σχολείο στο φροντιστήριο και από το φροντιστήριο στο σχολείο θα καλύπτει την πιο ευαίσθητη περίοδο της εφηβικής ηλικίας. Η χαρά της γνώσης θα είναι χαμένη για πάντα. Eχουν συναίσθηση οι κύριοι αυτοί του υπουργείου τι είδους νεολαία ετοιμάζουν; Και όμως τα παιδιά είναι έτοιμα να δεχθούν κάτι που θα τους ζωντανέψει το ενδιαφέρον, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν την κρίση τους, που θα τους προκαλέσει γόνιμες συζητήσεις, ελεύθερες από τη δαμόκλειο σπάθη των εξετάσεων, των πρόχειρων διαγωνισμών, των συνεχών ελέγχων των γνώσεων· ποιων γνώσεων;

Αν μερικοί νέοι με μεγαλύτερο ψυχικό σθένος και φυσικές ικανότητες κατορθώσουν να ξεπεράσουν αυτή την κακοδαιμονία, φεύγουν δρομαίοι από τη χώρα τους, που τους έδειξε ασύγγνωστη αστοργία στα πιο κρίσιμα χρόνια της ζωής τους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με σοβαρότητα. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα της εκπαίδευσης –αλληλένδετο με αυτό της γενικότερης παιδείας– είναι εξίσου σοβαρό με αυτό της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας. Με απαίδευτη, κακοποιημένη, οργισμένη νεολαία μπορεί να επιβιώσει ένα κράτος;

Σχόλια του διαχειριστή: Στην παραπάνω επιστολή αναφέρεται:”.. αποφάσισαν να εφαρμόσουν από φέτος τις πανελλαδικές εξετάσεις στις τρεις τάξεις του λυκείου” αυτό είναι εντελώς λανθασμένο. Πανελλαδικές εξετάσεις στο Νέο Λύκειο υπάρχουν ΜΟΝΟ στη Γ Λυκείου και ΜΟΝΟ για όποιον θέλει να εισαχθεί σε Ελληνικό ΑΕΙ & ΤΕΙ. Στο Νέο Λύκειο για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση  μετράει η προσαρμοσμένη επίδοση στις τρεις τάξεις Λυκείου σε τέτοιο ποσοστό (κοντά στο 2% ) που δεν δικαιολογείται καμία εντατικοποίηση στην Α & Β Λυκείου. Πρακτικά όλα καθορίζονται από την γραπτή επίδοση στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα στη Γ Λυκείου.

Καλοδήμος Δ./Υπεύθυνος ΣΕΠ/ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Σύμφωνα με τροπολογία (πατήστε εδώ) του Υπουργείου Παιδείας που ενσωματώθηκε σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: 

epal_neo_lykeio_proagogi

Καλοδήμος Δ. Υπέυθυνος ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Η παρακάτω παρουσίαση έγινε από τον Καλοδήμο Δ. σε συνάντηση Δ/ντων Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Φθιώτιδας στο 5ο Λύκειο Λαμίας την 27/2/2014 και είναι αναρτημένη εδώ:
http://sep4u.gr/ppt/neo_gel.pdf

Στην Α Ημερησίου  Γενικού Λυκείου έχουμε 10 Μαθήματα από τα οποία η Ελληνική Γλώσσα έχει 3 Διακριτά Γνωστικά Αντικείμενα (ΔΓΑ) , τα Μαθηματικά έχουν 2 ΔΓΑ και οι Φυσικές Επιστήμες έχουν  3 ΔΓΑ. Ο Μ.Ο προκύπτει από τους βαθμούς των 10 Μαθημάτων με στρογγυλοποίηση στο 1 δεκαδικό ψηφίο (Νόμος 4186). Πατήστε  εδώ για να δείτε ένα παράδειγμα.
O 4186 λέει:n4186

πατήστε εδώ για να δείτε ένα Λογιστικό Φύλλο Excel μου έστειλε ο Υπεύθυνος του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας Σπύρος Παπαχαρίσης και πρόσθεσα εγώ τρεις γραμμές στο τέλος όπου υπολογίζεται η % συμμετοχή του κέρδους/απώλειας από τις επιδόσεις (απολυτήρια) των υποψηφίων στις τρεις τάξεις του Νέου Λυκείου. Καθοριστικός παράγοντας για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα είναι ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα που θα καθορίσει η κάθε σχολή. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από το αποτελέσματα που προκύπτουν του παραπάνω Λογιστικού Φύλλου Excel η μέγιστη “βοήθεια” των επιδόσεων στις τρεις τάξεις είναι μόλις 0,2 βαθμοί.

Καλοδήμος Δ.
Υπέυθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Βάσεις/Υπ.Μορίων
ΤΕΣΤ Επαγγ. Πρ.