Posts Tagged ‘ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ’

Η παρακάτω παρουσίαση έγινε από τον Καλοδήμο Δ. σε συνάντηση Δ/ντων Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Φθιώτιδας στο 5ο Λύκειο Λαμίας την 27/2/2014 και είναι αναρτημένη εδώ:
http://sep4u.gr/ppt/neo_gel.pdf

Στην Α Ημερησίου  Γενικού Λυκείου έχουμε 10 Μαθήματα από τα οποία η Ελληνική Γλώσσα έχει 3 Διακριτά Γνωστικά Αντικείμενα (ΔΓΑ) , τα Μαθηματικά έχουν 2 ΔΓΑ και οι Φυσικές Επιστήμες έχουν  3 ΔΓΑ. Ο Μ.Ο προκύπτει από τους βαθμούς των 10 Μαθημάτων με στρογγυλοποίηση στο 1 δεκαδικό ψηφίο (Νόμος 4186). Πατήστε  εδώ για να δείτε ένα παράδειγμα.
O 4186 λέει:n4186

πατήστε εδώ για να δείτε ένα Λογιστικό Φύλλο Excel μου έστειλε ο Υπεύθυνος του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας Σπύρος Παπαχαρίσης και πρόσθεσα εγώ τρεις γραμμές στο τέλος όπου υπολογίζεται η % συμμετοχή του κέρδους/απώλειας από τις επιδόσεις (απολυτήρια) των υποψηφίων στις τρεις τάξεις του Νέου Λυκείου. Καθοριστικός παράγοντας για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα είναι ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα που θα καθορίσει η κάθε σχολή. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από το αποτελέσματα που προκύπτουν του παραπάνω Λογιστικού Φύλλου Excel η μέγιστη “βοήθεια” των επιδόσεων στις τρεις τάξεις είναι μόλις 0,2 βαθμοί.

Καλοδήμος Δ.
Υπέυθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα(30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο(2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία. Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος(γενικής παιδείας) είναι τα εξής: (σε αγκύλη οι ώρες)

[2]Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
[2]Νέα Ελληνική Γλώσσα
[2]Λογοτεχνία

[2] Φυσική
[2]Χημεία
[2]Βιολογία

[3]Άλγεβρα
[2]Γεωμετρία

[1] Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
[2] Ιστορία
[2] Φιλοσοφία
[2] Πολιτική Παιδεία με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
[2] Θρησκευτικά
[1] Ερευνητική Εργασία(συνθετική εργασία/ project),
[2] Ξένη Γλώσσα, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).
[1] Φυσική Αγωγή

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών (3) ωρών και
β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη), δύο(2) ωρών

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:
α) Φυσική, τριών(3) ωρών και
β) Μαθηματικά, δύο(2) ωρών

Καλοδήμος Δ.

Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α.). O Β.Π.Α. προκύπτει από τους Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.)  της Α΄ και B΄ τάξης και το Βαθμό Απόλυσης (Β.Α.)  της Γ΄ μετά από προσαρμογή όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα (Αναπροσαρμοσµένος «προαγωγικός» βαθμός ). Οι βαθμοί προαγωγής (Β.Π.) και απόλυσης (Β.Α.)  εκφράζουν τις ενδοσχολικές επιδόσεις στα προφορικά και στα γραπτά. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής.

anapr-proag-bathmos

Ο κάθε Αναπροσαρµοσµένος «προαγωγικός» βαθμός κάθε τάξης πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές (0,4/0,7/0,9) όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα , τα 3 γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα διαιρείται με το 2 (0,4+0,7+0,9=2).
bathmos-proagogis-apolisis

 

Όπως προκύπτει από το παράδειγμα η μέγιστη βοήθεια των Β.Π. της Α’ &Β’ Λυκείου και του Β. Α. της Γ Λυκείου  είναι 1 μονάδα στο Β.Π.Α. ! 
Η συνεισφορά της μιας το πολύ μονάδας  μειώνεται δραματικά εάν λάβουμε υπόψη:
Ι)Ο Β.Π.Α. λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΙΙ) Η κάθε σχολή θα καθορίζει συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Οπότε πρακτικά η συνεισφορά των  Β.Π. & Β.Α. είναι αμελητέα (της τάξης του 1%   για επιδόσεις πάνω από τη βάση ).
Δηλαδή στο “Νέο Λύκειο” θα έχουμε επέκταση  σε όλο το Λύκειο των γνωστών στρεβλώσεων  (όλα 20)  της βαθμοθηρίας, που σήμερα έχουμε μόνο στη Γ Λυκείου,  χωρίς κανένα λόγο !  Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπουν σε μια ψυχοφθόρο κατάσταση χωρίς κανένα χρήσιμο διακύβευμα γιατί  η εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται ουσιαστικά  από τη γραπτή επίδοση στα τέσσερα μαθήματα που εξετάζονται Πανελλαδικά στη Γ’ Λυκείου.
Πατήστε εδώ για να δείτε ένα Λογιστικό Φύλλο Excel μου έστειλε ο Υπεύθυνος του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας Σπύρος Παπαχαρίσης και πρόσθεσα εγώ τρεις γραμμές στο τέλος όπου υπολογίζεται η % συμμετοχή του κέρδους/απώλειας από τις επιδόσεις (απολυτήρια) των υποψηφίων στις τρεις τάξεις του Νέου Λυκείου.

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Υ.Γ Σήμερα, 19-1-2014, ο Υπουργός Παιδείας Κος Αρβανιτόπουλος σε συνέντευξη του στην εφημερίδα “ΤΟ ΕΘΝΟΣ” αναφέρει: “Η εισαγωγή του φετινού μαθητή της Α Λυκείου στο Πανεπιστήμιο θα εξαρτηθεί 80%  από το πώς θα γράψει στα τέσσερα  που θα εξεταστεί. Το υπόλοιπο 20% θα εξαρτηθεί από τον μέσο όρο  της βαθμολογία του στα τρία χρόνια του Λυκείου…” από την παραπάνω ανάλυση δεν προκύπτουν από πουθενά αυτά τα ποσοστά! Ο ένας βαθμός επιπλέον σε πέντε βαθμούς από 0 έως 20 και συντελεστή σε ένα από τα πέντε  μαθήματα διαμορφώνουν ένα ποσοστό πολύ μικρότερο του 20%.

Το νέο Λύκειο

Κύριε διευθυντά

Σύντομα πρόκειται να ψηφισθεί ο νέος νόμος για το Λύκειο και τη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Από όσα ακούγονται αποφασίζονται τα εξής: Πανελλήνιες εξετάσεις σε μεγάλο αριθμό μαθημάτων, αν όχι σε όλα, και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Το 50% των θεμάτων θα προέρχεται από τους καθηγητές του σχολείου. Το αποτέλεσμα θα μετρά όχι μόνο για την προαγωγή στην επόμενη τάξη, αλλά και για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

Μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο οι μαθητές θα υποβάλλονται για τέταρτη φορά σε πανελλήνιες εξετάσεις, καθαρά εισαγωγικές αυτή την φορά, σε τέσσερα όμως μόνο μαθήματα αντί για έξι που ισχύει σήμερα.

Τι σημαίνουν αυτά:

Οι νεαροί μαθητές μπαίνουν στην παλαίστρα των εισαγωγικών από την ηλικία των 15-16 ετών, στην κορύφωση δηλαδή της εφηβείας.

Επέκταση της βιομηχανίας των φροντιστηρίων. Φροντιστήριο σε όλα τα μαθήματα για όλα τα χρόνια του Λυκείου.

Διαβλητές εξετάσεις. Πλέον οι μαθητές δεν θα προσλαμβάνουν τους καθηγητές του σχολείου μόνον για την προετοιμασία και ένα καλό προφορικό βαθμό, που ελάχιστα μετρούσε. Τώρα ο στόχος είναι τα ίδια τα θέματα των πανελληνίων. Η μείωση των μαθημάτων εισαγωγής από έξι σε τέσσερα, σημαίνει καταρχάς περιορισμό των γνώσεων των υποψηφίων φοιτητών σε σημαντικά αντικείμενα. Για παράδειγμα είναι σήμερα απαραίτητα τα μαθηματικά στην Ιατρική, ακόμη και στη Νομική.

Γι’ αυτές καθαυτές τις εξετάσεις σημαίνει ότι ο υποψήφιος με ένα «στραβοπάτημα» αποτυγχάνει. Και αν μεν το στραβοπάτημα είναι δικό του θα πείτε καλά να πάθει. Τι γίνεται όμως όταν το λάθος είναι του βαθμολογητή, όπως συχνότατα συμβαίνει με το μάθημα της γλώσσας; Γιατί, τι σημαίνει η μεγάλη απόκλιση στη βαθμολογία μεταξύ των βαθμολογητών αυτού του μαθήματος; Τι άλλο να σημαίνει απ’ ό,τι απλά δεν ξέρουν να το βαθμολογούν; Ο άτυχος λοιπόν ικανός υποψήφιος που θα πέσει σε ανεπαρκείς βαθμολογητές στο μάθημα της γλώσσας δεν θα ’χει πλέον το μαξιλάρι των επιπλέον δύο μαθημάτων που θα αντιστάθμιζε τα λάθη άλλων.

Είναι προφανές, θέλω να πιστεύω για την πλειονότητα, γιατί προωθείται αυτός ο εκτρωματικός νόμος. Για τους υπόλοιπους, απλά «Follow The Money».

Αλλά το σχολείο δεν είναι για να εξυπηρετεί τους δασκάλους, ούτε το νοσοκομείο υπάρχει για να εξυπηρετεί τους ιατρούς, ούτε οι εφορίες για τους εφοριακούς κ.λπ. Ολες οι δομές είναι για τους πολίτες και μέσα από τις υπηρεσίες τους αμείβονται οι εργαζόμενοι. Οι εμπνευστές αυτού του νόμου, αν πράγματι τα παραπάνω τελικά ισχύσουν, αν ηθελαν πραγματικά να προσφέρουν και να αφήσουν θετικό αποτύπωμα θα μπορούσαν απλά να αντιγράψουν ένα δοκιμασμένο και αξιοζήλευτο σύστημα, όπως για παράδειγμα το βρετανικό σύστημα των A-Levels ή το Ιnternational Βaccalaureate, που «τρέχει» κυριολεκτικά δίπλα τους και μέσα στα πόδια τους, τόσα χρόνια. Αλλιώς ας αφήσουν τα πράγματα όπως είναι, κάνοντας μικρές διορθωτικές παρεμβάσεις, προς το αντικειμενικότερο. Οχι άλλα ταρατατζούμ..

Διονυσιος Ζαβρας – Ορθοπεδικός χειρουργός
Επιστολή στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η κατάργηση του μαθήματος της Πληροφορικής υπονομεύει τον στόχο για το σχολείο του 21ου αιώνα

Στις 9 Αυγούστου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας το σχέδιο νόμου για το Γενικό Λύκειο, όπου (άρθρο 2) η Πληροφορική αναφέρεται ως μάθημα επιλογής για την Α’ Λυκείου, ενώ καταργείται η διδασκαλία της για τη Β’ και Γ’ Λυκείου. Η σχεδιαζόμενη αλλαγή κάνει ακόμη φτωχότερη την ήδη λειψή κατάρτιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γύρω από την επιστήμη της πληροφορικής και τις τεχνολογίες της. Δεν γνωρίζω ποιοι ακριβώς λόγοι υπαγόρευσαν αυτή την απόφαση. Είναι προφανώς εντελώς αντίθετοι με τη διεθνώς διαπιστωμένη τάση ενίσχυσης της διδασκαλίας της πληροφορικής και των τεχνολογιών της σε όλα τα κράτη, αναπτυγμένα ή μη. Βρίσκεται επίσης σε πλήρη αντίφαση με τις κυβερνητικές διακηρύξεις, που θεωρούν την καινοτομία προτεραιότητα και αιχμή του δόρατος της πολιτικής εξόδου από την κρίση.

«Η καινοτομία είναι μονόδρομος για να βγούμε από την κρίση» και «χωρίς… καινοτομία καμία κοινωνία δεν πάει μπροστά» έχει δηλώσει κατά καιρούς ο κ. Πρωθυπουργός. Οταν όλοι καλά γνωρίζουν τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει η ύπαρξη κατάλληλα κατηρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, πώς δεχόμαστε την υποβάθμιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, πώς προετοιμάζουμε το μέλλον όταν οι νέοι μας είναι ψηφιακά αναλφάβητοι και τεχνολογικά αδαείς;

Η επισημαινόμενη αντίφαση δείχνει ακόμη μία φορά την αδυναμία μας να προτείνουμε ένα όραμα και μια συνεπή στρατηγική για ανάπτυξη στηριζόμενη σε ποιοτικά κριτήρια και προτεραιότητες. Εμμένουμε σε κοντόθωρες πολιτικές, που ανάγονται σε διαχειριστικά τερτίπια, ψυχρές αριθμητικές περικοπές και φορολογικές επιβαρύνσεις - πολιτικές που επικεντρώνονται στον έλεγχο των οικονομικών μεγεθών αγνοώντας τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα.
Προτεραιότητα για τον 21ο αιώνα
Η εκπαίδευση στην πληροφορική και στις νέες τεχνολογίες είναι προτεραιότητα διεθνώς, μια και είναι απολύτως απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια στις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι όμως παγκοσμίως κοινή η διαπίστωση ότι τα ως σήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα επικεντρώνονταν κυρίως στην κατανόηση του φυσικού μας περιβάλλοντος και των μαθηματικών και πολύ λιγότερο στις τεχνολογίες που ανέπτυξε ο άνθρωπος και στην πληροφορική. Τα παιδιά τού σήμερα όμως βρίσκονται πολύ μακριά από τις αγροτικές ή και τις κλασικές βιομηχανικές κοινωνίες. Στις σύγχρονες κοινωνίες ξοδεύουμε 95% του χρόνου μας χειριζόμενοι τεχνολογικά προϊόντα.
Συνεπώς, η εκπαίδευση πρέπει να δίνει στους νέους τα κατάλληλα θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία - όπως και τις δεξιότητες - για να κατανοήσουν τον τεχνολογικό κόσμο και να σταδιοδρομήσουν σε αυτόν. Να τους μάθει να εφαρμόζουν την επιστημονική και τη μαθηματική γνώση για να λύνουν «πραγματικά προβλήματα» και να είναι δημιουργικοί.
Μια κοινωνία πληροφορικά αναλφάβητη είναι πλέον καταδικασμένη σε παρακμή όχι μόνον οικονομική αλλά και πολιτιστική. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, των ΗΠΑ και άλλων χωρών για την αναμόρφωση των προγραμμάτων διδασκαλίας, για τη διάδοση και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας στην εκπαίδευση, είναι χαρακτηριστικές ενδείξεις αυτής της συνειδητοποίησης. Αντίθετα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι μια ακόμη ένδειξη ότι η χώρα μας όχι μόνον αδυνατεί να προσαρμοστεί στις επιταγές των καιρών αλλά και οπισθοδρομεί.

«Ενθάδε κείται» ή «εγέρθητι»;
Δυστυχώς, σήμερα στη χώρα μας ένα σημαντικό ακόμη τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας εμμένει - ενεργά ή παθητικά - στις παρωχημένες ιδέες περί «καθαρότητας της επιστήμης» και αυτό αποτελεί μια σοβαρή τροχοπέδη στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης.
Είναι επιτακτικό να αναπτύξουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που να προσφέρουν άρτια και σε βάθος τεχνολογική κατάρτιση. Μια τέτοια αλλαγή απαιτεί τη συγγραφή κατάλληλων σχολικών βοηθημάτων και την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Συνεπάγεται μια μακροχρόνια και καλά προγραμματισμένη προσπάθεια για να προετοιμάσουμε τους μηχανικούς και τους επιστήμονες του μέλλοντος. Τα παιδιά είναι «γεννημένοι μηχανικοί»: τους αρέσει να κατασκευάζουν αντικείμενα και να καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν. Μια σωστή τεχνολογική εκπαίδευση, από την πιο νεαρή ηλικία, μπορεί να καλλιεργήσει το ταλέντο τους για δημιουργικότητα και να τα βοηθήσει να εμπεδώσουν καλύτερα τις θεωρητικές τους γνώσεις. Να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες και να λύνουν πρακτικά προβλήματα.
Η προτεινόμενη υποβάθμιση της πληροφορικής και των συναφών της τεχνολογιών είναι ακόμη ένα σύμπτωμα του γενικότερου εκπαιδευτικού προβλήματος στη χώρα μας. Είναι επιτακτικό να το δούμε επιτέλους με την απαιτούμενη σοβαρότητα και ενδελέχεια, ξεπερνώντας μικροπολιτικές διαφορές και συντεχνιακά συμφέροντα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποτε η αντίδραση στην ολέθρια προχειρότητα και ολιγωρία των κυβερνώντων θα είναι ανάλογη με το κρίμα που γίνεται στη χώρα και στη νεολαία της.
Νέα γνώση
Οι πολέμιοι της πληροφορικής στην εκπαίδευση

Η ζητούμενη και επείγουσα αναμόρφωση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων συναντά μια λίγο-πολύ οργανωμένη αντίδραση από κύκλους που δυστυχώς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε υπουργεία και κρατικούς οργανισμούς. Οταν κάποτε τα επιχειρήματά τους ξεπερνούν την υπεράσπιση καθαρώς συντεχνιακών συμφερόντων, αντιτάσσουν δύο ειδών λόγους: (1) ότι η πληροφορική δεν είναι επιστήμη, αλλά απλώς ένα σύνολο τεχνολογιών και (2) ότι η εκπαίδευση πρέπει να περιορίζεται στην εκμάθηση «καθαρών» και «επιστημονικών» γνώσεων. Μια τέτοια επιχειρηματολογία αγνοεί εντελώς ότι η γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρίας και εφαρμογών είναι καθοριστική για την κατάκτηση της γνώσης. Επίσης, απορρίπτεται από τα ίδια τα γεγονότα.
Σήμερα είναι πλέον σαφές ότι η πληροφορική δεν είναι μόνο «τεχνολογία». Είναι επιστήμη, η οποία - παρ’ ότι νέα - έχει αναδειχτεί σε βασικό τομέα της γνώσης, ανεξάρτητο από τις άλλες θετικές επιστήμες, όπως η φυσική, η χημεία και η βιολογία. Η έννοια της πληροφορίας και της επεξεργασίας της είναι βασική όχι μόνο για την κατανόηση και τη χρήση του κυβερνοκόσμου. Η πληροφορική προτείνει ένα νέο «διαδικαστικό» τρόπο σκέψης και ανάλυσης, ιδιαίτερα γόνιμο για όλες τις επιστήμες. Για παράδειγμα, στη βιολογία μιλούμε για τον γενετικό κώδικα και για τους μετασχηματισμούς του, που προσπαθούμε να κατανοήσουμε ως αλγόριθμους. Η πληροφορία είναι βασική επίσης έννοια στη μοντέρνα φυσική, η οποία υπό το χαρακτηριστικό σλόγκαν «It from bit» βλέπει τα φαινόμενα ως υπολογιστικές διαδικασίες.
Η αντιπαράθεση επιστήμης και τεχνολογίας έχει βαθιές ιδεολογικές και φιλοσοφικές ρίζες. Η επιστήμη προσπαθεί να καταλάβει τον φυσικό κόσμο και να διατυπώσει νόμους που διέπουν τα φαινόμενα. Η τεχνολογία, εφαρμόζοντας τις επιστημονικές γνώσεις, στοχεύει στον έλεγχο του φυσικού περιβάλλοντος και στην ικανοποίηση αναγκών μέσω της κατασκευής τεχνουργημάτων. Ανά τους αιώνες, επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος υπήρξαν στενά αλληλένδετες. Η ανάπτυξη της φυσικής και των μαθηματικών οφείλει πολλά στη συμβολή μηχανικών όπως ο Αρχιμήδης, ο Ηρων, ο Ντα Βίντσι, ο Watt και ο Turing. Η ιδεολογία περί «καθαρής επιστήμης» - που είδε το φως περί τα μέσα του 18ου αιώνα - ξεπεράστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκτοτε παρατηρούμε μια θεαματική σύγκλιση επιστήμης και τεχνολογίας που συνεχίζεται ως σήμερα. Μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Stanford και το ΜΙΤ, αριστεύουν στη βασική έρευνα ενώ ταυτόχρονα παίζουν ηγετικό ρόλο στις εφαρμογές και στα τεχνολογικά επιτεύγματα.

Ο κ. Ιωσήφ Σηφάκης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, ιδρυτής και ερευνητής του Εργαστηρίου Verimag στην Γκρενόμπλ, καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Λωζάννης EPFL και «νομπελίστας της Πληροφορικής» (Βραβείο Turing 2007).

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ 1-9-2013

Το ισχύον σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ έχει ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ αυτού: το αδιάβλητο του συστήματος. Τα αρνητικά όμως του συστήματος είναι πολλά και σοβαρά. Ιδού μερικά: είναι πολύ δαπανηρό για το Δημόσιο και για τις οικογένειες των μαθητών, ευνοεί την παραπαιδεία, ενθαρρύνει την παπαγαλία, στρέφει τους υποψηφίους σε σχολές για τις οποίες δεν ενδιαφέρονται πραγματικά, επιτρέπει υποκειμενική κρίση των διορθωτών, καθιστά τα ΑΕΙ απαγορευτικά για όποιον θέλει να σπουδάσει μερικά χρόνια μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο. Επίσης, πολύ σημαντικό μειονέκτημα είναι το ότι η επιλογή των φοιτητών δεν γίνεται από το πανεπιστήμιο στο οποίο θα σπουδάσουν. Η ώρα της αντικατάστασής του έχει έρθει.

Η εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ πρέπει να βασίζεται στο ενδιαφέρον, στην αντίληψη και στις γνώσεις των υποψηφίων και όχι στην αποστήθιση κειμένων ή τύπων, πρέπει να έχει μηδενικό ή πολύ μικρό κόστος για το Δημόσιο και η επιλογή πρέπει να γίνεται από το πανεπιστημιακό τμήμα για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Φυσικά, στο θέμα αυτό δεν χρειάζεται να πρωτοτυπήσουμε. Τέτοιοι τρόποι εισαγωγής υπάρχουν και χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες, όπως στην Αμερική, που χρησιμοποιούν το SAT και το GRE. Αυτά τα συστήματα εξετάσεων ελέγχουν την αντίληψη και τις γνώσεις και αποκλείουν την παπαγαλία. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς πότε έγινε η μάχη της Κλοκοτινίτσας για να έχει καλή αντίληψη και γνώση της Ιστορίας. Οι εξετάσεις αυτές μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στα καθ’ ημάς. Το ΑΣΕΠ εδώ και πολύ καιρό χρησιμοποιεί τέτοιες εξετάσεις και ουδέν παράπονο έχει διατυπωθεί.

Ενα τέτοιο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορεί να λειτουργεί πολύ απλά, ως εξής: ο υποψήφιος καταθέτει στο τμήμα ή στα τμήματα της προτίμησής του μια αίτηση, ένα μονοσέλιδο βιογραφικό, ίσως τους βαθμούς της Γ’ λυκείου, και τη βαθμολογία των εξετάσεων, που φθάνει σφραγισμένη, χωρίς να είναι δυνατή η αλλαγή της, στον υπεύθυνο των εξετάσεων, χωρίς τη συμμετοχή του υποψηφίου. Ενα μικρό παράβολο που θα επιστρέφεται στους επιτυχόντες ίσως είναι απαραίτητο για την αποφυγή καταχρήσεων του συστήματος. Επί τη βάσει αυτών το τμήμα επιλέγει τους φοιτητές του.

Σε ένα τέτοιο σύστημα δύο σημεία απαιτούν προσοχή. Πρώτον, ποιος οργανώνει αυτές τις εξετάσεις. Μια λύση είναι μια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας ή μια αξιόπιστη ιδιωτική εταιρεία, κατά προτίμηση ξένη. Η εξέταση αυτή κοστίζει λίγα χρήματα στον υποψήφιο και η εξέταση μπορεί να γίνεται δύο, τρεις ή και τέσσερις φορές τον χρόνο.

Δεύτερον, πώς εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της επιλογής από τα πανεπιστημιακά τμήματα, δηλαδή να μη γεμίζουν οι ιατρικές σχολές από παιδιά γιατρών, οι νομικές από παιδιά δικηγόρων κτλ. χωρίς να το αξίζουν. Ο τρόπος εξασφάλισης είναι απλός: η πλήρης διαφάνεια. Ο έλεγχος των επιλογών να είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου.
Ασφαλώς υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να εξεταστούν. Το βέβαιον όμως είναι ότι υπάρχουν συστήματα επιλογής καλύτερα από αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων όπως γίνονται τώρα.

Ο κ. Θ. Π. Λιανός είναι ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ 1-9-2013

Επιστολή στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ του κ. Γιάννη Βλαχάκη, μηχανολόγου-μηχανικού, από το Ηράκλειο Κρήτης.

«Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης στη χώρα και όχι μόνο είναι: 1. Διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων για το Γενικό Λύκειο. 2. Επαγγελματικό Τεχνικό Λύκειο μαθητείας (πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις) από την Α’ Τάξη. 3. Αύξηση σταδιακά του αριθμού των μαθητών και μαθητριών του Επαγγελματικού Τεχνικού Λυκείου τουλάχιστον στο 50% του γενικού μαθητικού πληθυσμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
“Οπως είχε τονίσει η πρώην υπουργός Παιδείας κυρία Διαμαντοπούλου: «Ο μέσος όρος των μαθητών στην Ευρώπη είναι 50% στα τεχνικά λύκεια, 50% στα γενικά λύκεια. Στη Γερμανία είναι 70%-30%, με 70% στα τεχνικά. Στην Ελβετία είναι 75% στα τεχνικά, 25% στα γενικά. Τα τεχνικά σχολεία, τα τεχνολογικά λύκεια – όπως θέλουμε να τα ονομάσουμε – είναι κατ’ εξοχήν ένας χώρος γενικής Παιδείας, που όμως δίνει επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μετά μπορούν να βρουν δουλειά».
Δεν αναφέρεται όμως στο κομβικό σημείο, που είναι ο τρόπος κατάταξης των μαθητριών και των μαθητών στους διαφόρους τύπους Λυκείου. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, στα περισσότερα κρατίδια από την Τετάρτη τάξη του Δημοτικού σχολείου γίνεται κατάταξη των παιδιών, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις κλίσεις τους, σε τρία διαφορετικά είδη σχολείου (Gymnasium, Realschule, Hauptschule). Τα παιδιά ανάλογα με τις επιδόσεις τους στη συνέχεια είναι δυνατόν να αλλάξουν τύπο σχολείου. Στα Πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να πάνε μόνο τα παιδιά του Gymnasium. Από το Realschule και το Hauptschule οδηγούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Στην Ελλάδα τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν αν θα πάνε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό, με συνέπεια να παρακολουθούν ελάχιστα παιδιά το Επαγγελματικό Λύκειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε ένα τμήμα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 25 ατόμων, τα 5 με 10 παιδιά να έχουν τρομακτικές ελλείψεις στα μαθηματικά και στα ελληνικά, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να γίνει μάθημα υψηλού επιπέδου για το τμήμα. Στα δε Επαγγελματικά Λύκεια εγγράφονται οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις χαμηλότερες επιδόσεις συνήθως, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα επαγγελματική εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου και τεχνίτες χαμηλού επιπέδου.
Είναι προβληματική όμως και η κατάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εισάγονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ σπουδαστές και σπουδάστριες πολύ χαμηλού επιπέδου.
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία επιχειρείται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα θα είναι σίγουρα αναποτελεσματική, αν δεν προβλέψει έναν τρόπο κατάταξης στα λύκεια της χώρας. Θα πρέπει να γίνεται στην Τρίτη Γυμνασίου επιλογή των παιδιών που πραγματικά μπορούν να φοιτήσουν στο Γενικό Λύκειο και στη συνέχεια να σπουδάσουν στην ανώτατη εκπαίδευση και τα υπόλοιπα παιδιά να συνεχίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισή τους σε σύγχρονα τεχνολογικά λύκεια με σύστημα μαθητείας».

147 Σχόλια Άρθρο 01: Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου
1.258 Σχόλια Άρθρο 02: Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
65 Σχόλια Άρθρο 03: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών
367 Σχόλια Άρθρο 04: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
80 Σχόλια Άρθρο 05: Έννοια και Ίδρυση
16 Σχόλια Άρθρο 06: Σκοπός
137 Σχόλια Άρθρο 07: Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου
641 Σχόλια Άρθρο 08: Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες
243 Σχόλια Άρθρο 09: Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου
37 Σχόλια Άρθρο 10: Αναλυτικά προγράμματα σπουδών
14 Σχόλια Άρθρο 11: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών
22 Σχόλια Άρθρο 12: Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα
39 Σχόλια Άρθρο 13: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
10 Σχόλια Άρθρο 14: Ειδικά θέματα Μαθητείας
3 Σχόλια Άρθρο 15: Υποτροφίες
13 Σχόλια Άρθρο 16: Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων
42 Σχόλια Άρθρο 17: Φορείς Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
5 Σχόλια Άρθρο 18: Επαγγελματικά Περιγράμματα και Προγράμματα Σπουδών
27 Σχόλια Άρθρο 19: Τίτλοι Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικά Δικαιώματα
28 Σχόλια Άρθρο 20: Έννοια
61 Σχόλια Άρθρο 21: Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.
16 Σχόλια Άρθρο 22: Πρόγραμμα Σπουδών ΣΕΚ
4 Σχόλια Άρθρο 23: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Σπουδαστών
17 Σχόλια Άρθρο 24: Έννοια και Ίδρυση
66 Σχόλια Άρθρο 25: Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.
55 Σχόλια Άρθρο 26: Διοίκηση Δημοσίων Φορέων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.
77 Σχόλια Άρθρο 27: Θέματα Ειδικής Αγωγής
1 Σχόλιο Άρθρο 28: Θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων
63 Σχόλια Άρθρο 29: Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Π.ΑΙΤ.Ε.)
1 Σχόλιο Άρθρο 30: Θέματα Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
8 Σχόλια Άρθρο 31: Απασχολούμενοι σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Κολλέγια
2 Σχόλια Άρθρο 32: Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
2 Σχόλια Άρθρο 33: Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
36 Σχόλια Άρθρο 34: Μετεγγραφές
9 Σχόλια Άρθρο 35: Θέματα Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό
15 Σχόλια Άρθρο 36: Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις
88 Σχόλια Άρθρο 37: Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
8 Σχόλια Άρθρο 38: Θέματα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Συστήματος Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
90 Σχόλια Άρθρο 39:Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η διαβούλευση έληξε 20/8/2013 και ώρα 11:59 π.μ
Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων αναφέρεται στη προτεινόμενη κατάργηση του  μαθήματος Προγραμματισμού από την Γ Λυκείου.
Όλα τα σχόλια εδώ: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1687

Καλοδήμος Δ.

Βάσεις/Υπ.Μορίων
ΤΕΣΤ Επαγγ. Πρ.