Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ (123)

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ ( κωδ:123 ) Οδηγός Σπουδών Τμήματος (ακαδ. έτους 2014-15) Σύντομο ιστορικό Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα άλλα Τμήματά της Σχολής είναι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης […]

Read more