Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (176)

Το τμήμα δεν απαιτεί εξέταση σε Ξένη Γλώσσα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκης) διδάσκεται Ρώσικη ή Τουρκική γλώσσα και βασικές γνώσεις μίας ακόμα Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής γλώσσας (Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Σέρβικα). Το τμήμα εντάσσεται στο 1ο Πεδίο στο Μηχανογραφικό του 2016 για το Νέο Λύκειο και στο 1ο και 5ο πεδίο στο Μηχανογραφικό […]

Read more