Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (222)

site: http://www.fme.aegean.gr/ Οδηγός Σπουδών 2014-2015 εδώ Στο site του τμήματος αναφέρεται: Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΦΕΚ Ίδρυσης Τμήματος 72Α’/10.03.2000)ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής. Το Τμήμα έρχεται […]

Read more