Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

Επιλογή του Διαχειριστή 240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το Τμήμα Σύντομη παρουσίαση του Τμήματος εδώ Ο Οδηγός Σπουδών 2013-14 εδώ Γραφική παράσταση των βάσεων από το 2004 μέχρι σήμερα εδώ Το τμήμα δεν είναι αντίστοιχο με κανένα άλλο ΑΕΙ. Τα παρακάτω στοιχεία αντλήθηκαν απο το site του τμήματος 6-7-2014.

Read more