Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. (262)

«Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. (262) http://www.ds.unipi.gr/ Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Αντικείμενο Η μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης απαιτεί την ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών […]

Read more