Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας ( κωδ: 284) Από τον Ιούνιο του 2015 εντάσσεται στους Βιολόγους ΠΕ04.04  (αναλυτικά εδώ ) Οδηγός Σπουδών 2014-15 εδώ Το  Τμήμα  Βιοχημείας  και  Βιοτεχνολογίας  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  ιδρύθηκε  με  το  υπ’άριθμ.  82  Προεδρικό  Διάταγμα  που  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 72/10/3/2000 . Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας βρίσκεται στη Λάρισα και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας μαζί με τα […]

Read more